• 30794_2f7ee44e.jpeg

 • Medicinsk Bild kräver hög kvalitet och snabb service: ”NI Solutions levererar på bästa sätt”

  Möjligheten till utskrifter utan driftstopp är förstås mycket viktig för en avdelning som Medicinsk Bild. När det kommer till utskriftskvalitet och arkivbeständighet likaså. Här arbetar fotografer och grafiker med olika typer av medicinsk dokumentation, patientinformation och annan typ av grafisk formgivning av bland annat broschyrer, roll-ups, affischer, vetenskapliga presentationer, illustrationer och så vidare för sjukhusets räkning. NI Solutions har levererat en storformatsskrivare, Epson SureColor SC-S80600, samt programvaran som driver denna, EFI-XF. Karolinska sjukhuset och Medicinsk Bild har dessutom ett serviceavtal sedan fem år tillbaka.

  Viktig dokumentation
  Läkaren skickar en fotobeställning och fotograferna som arbetar vid Medicinsk Bild utför dessa patientfotograferingar i de egna ateljéerna eller på avdelningen där patienten befinner sig. Bilderna läggs sedan in för arkivering i patientens journal. Det kan vara hudåkommor, operationer av olika typ och annat som skall dokumenteras och följas upp med bilder. Fotografernas arbete består till 90 procent av patientfotografering. Vid de båda avdelningarna arbetar totalt sex fotografer och två grafiska formgivare.

  Enkelt och effektivt med serviceavtal
  När det kommer till hög bildkvalitet och goda möjligheter att skriva ut med precision måste förstås avdelningens skrivarutrustning fungera perfekt. Tidigare hade man en del problem med olika typer av driftsstopp, men sedan fem år tillbaka har NI Solutions tagit hand om förebyggande service en gång i kvartalet. Det gör att driftstopp kan förebyggas och undvikas redan innan de uppstår. De utskrifter som görs kräver förstås toppkvalitet i allt från bildåtergivning till arkivbeständighet. Man behöver också kunna hantera många olika format, eftersom Medicinsk Bild förser sjukhuset med olika typer av printat material, utöver de medicinska bilderna. Patientjournaler sparas i minst tio år vilket också kräver en exceptionell beständighet.
  - Våra krav på skrivare är höga då våra bildutskrifter måste vara arkivbeständiga. Även storformatsskrivare måste naturligtvis vara av hög kvalitet, säger Anitha Forsell, formgivare i Huddinge.

  Ett samarbete att lita på
  Samarbetet med NI Solutions började för många år sedan och har fungerat mycket bra sedan dess. Ambitionen för avdelningen är att vara en ledande producent av bildtjänster och verka för en hög och jämn bildstandard. Då krävs förstås en leverantör av skrivarlösningar att lita på.
  - Våra krav på snabb service är hög och NI Solutions levererar på bästa sätt genom att vara snabba med återkoppling och inte minst genom den personliga kontakten som funnits i åratal, säger Anitha.
  Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och hoppas på att det får fortsätta i samma fina anda många år framöver.


  Vill du veta mer? Kontakta oss
  Kristoffer Hermansson
  kristoffer.hermansson@nisolutions.se
  +46 8 555 762 77
   
  Peter Lofthag
  Peter.lofthag@nisolutions.se
  +46 8 555 762 87