• 27301_2f7ee44e.jpg

 • Smart automatik hos MittMedia

  MittMedia är ett av Sveriges ledande medieföretag med 10 nyhetssajter, 19 morgontidingar, appar, e-tidningar, gratistidningar, radio, direktreklam och tryckeriverksamhet. MittMedia Förvaltnings AB är moderbolag i mediekoncernen med flera dotterbolag i Sverige. I moderbolaget finns koncernens overhead och ett antal koncerngemensamma funktioner, så som IT-avdelningen.

  Produktexperten Henrik Rossini är en av de 16 personer som arbetar på IT-avdelningen. ”Vår uppgift är att sköta drift och support inom IT för hela koncernen. Självklart ställer MittMedias verksamhet höga krav på effektiva arbetsflöden med bra struktur och mycket automatik” berättar Henrik.

  Smarta verktyg för automatisering
  Henrik berättar att det är stora mängder filer som ska hanteras, skickas, sorteras och arkiveras. ”Detta måste göras med så mycket automatik som möjligt” säger Henrik och berättar att det är produkten Enfocus Switch som gäller för att lösa detta.

  ”Switch utför en mängd olika arbetsuppgifter hos oss. Så fort vi ser en möjlighet till att automatisera något, så försöker vi se en anledning till att använda Switch” säger Henrik. Han berättar att de använder programmet mestadels som ett filflyttarprogram. Switch skickar, sorterar, arkiverar och paketerar sidor, annonser och fakturor m.m. med automatik.

  E-tidningar skapas med automatik
  Alla MittMedias e-tidningar, från Falun till Östersund, skapas med hjälp av ett flöde i Switch. ”Sidor filtreras, paketeras i rätt format och döps enligt en överenskommen specifikation. Sedan arkiveras sidorna och skickas vid olika tidpunkter till vår leverantör, för publicering. Ett mail uppdaterar en status på en sida, så att vår kundtjänst och servicedesk lätt kan se eventuella problem” förklarar Henrik.

  mittmedia-bild.png

  MittMedia har också skapat en mängd ”automappar”, i vilka man bara droppar filer som ska konverteras till ett annat filformat. ”Tack vare Switch lättillgängliga gränssnitt har man också en bra överblick och kan snabbt lokalisera vad som är fel, när något stannar upp” säger Henrik.

  Samarbetet med NI Solutions
  Henrik är mycket nöjd med samarbetet med NI Solutions. ”Vi har en kontinuerlig kontakt med NI Solutions och vi hakar också på de kurser och event som arrangeras kring de produkter vi jobbar med. NI Solutions Admin Update-kurs passade oss perfekt. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sig på de program och system man jobbar med” säger Henrik som gärna skulle se att det arrangerades fler event och även gärna ”User group”-möten kring Enfocus produkter.

  Framtiden och vidareutveckling
  För att kunna hantera framtidens komplexa arbetsflöden krävs fortsatt stort fokus på automatisering, enligt Henrik. ”Vi vill gärna undvika manuell handpåläggning. Risker finns alltid att den mänskliga faktorn orsakar onödiga driftstopp, så för att få en högre kvalitet på våra flöden så försöker vi automatisera så mycket som vi bara kan.”

  Kalle Lindström, som är KAM och produktansvarig för bl.a. Enfocus produkter på NI Solutions, ser hur behoven av effektiva arbetsflöden ökar. ”Mediaproduktion handlar allt mer om att kunna hantera större mängder material och att effektivt kunna publicera i flera kanaler. Detta gäller för såväl företag i den traditionella grafiska branschen som för större företags egna marknads-/ inhouseavdelning. Därför handlar våra uppdrag just nu mycket om att skapa effektiva arbetsflöden med bra struktur, ordning och reda och mycket automatik.”
  Kontaktperson NI Solutions:
  Kalle Lindström
  Mob +46 709 463 530
  kalle.lindstrom@nisolutions.se