• 27304_2f7ee44e.png

 • V-TAB höjer tryckkvaliteten med smart färghantering


  V-TAB är Nordens största tryckerikoncern. Koncernen tillhandahåller all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar, magasin och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga former. Koncernen har ett flertal tryckanläggningar, som är strategiskt placerade runt om i landet för att underlätta logistiken för skylt-, tidnings- och direktreklamkunder. Bland kunderna finns flera av landets mest välkända dagstidningar, tidskrifter och affärskedjor.

  Magnus Larsson är grafisk tekniker och jobbar på koncernens prepressavdelning, som är centraliserad till anläggningen i Västerås. För ca 1 ½ år sedan var det dags att se över koncernens prepress och färghanteringsflöde. ”För att kunna hantera ca 6000 filer om dagen krävs full kontroll och säkerhet på prepressflödet. Alla filer måste hanteras rätt och hamna rätt.” berättar Magnus.

  Integrerade system för prepress och färghantering ökade säkerheten och tryckkvaliteten
  ”Vi upplevde att det fanns möjlighet att förbättra tryckkvaliteten och säkerheten genom att hitta system som integrerade bättre. Tack vare nya system från GMG (GMGs ColorServer och InkOptimizer) i kombination med det befintliga prepressystemet från Dalim, har nu säkerheten och tryckkvaliteten höjts. ”Vi har bättre kontroll, ökad säkerhet och minskat antalet fel. Det spar mycket tid för oss och höjer den generella tryckkvaliteten.” säger Magnus.

  Förbättrat tryck med smart färghantering från GMG
  Magnus berättar att GMGs Ink Optimizer har hjälpt dem att höja tryckkvaliteten. ”Ink Optimizer är ett smart system som anpassar mängden färg för respektive tryckprocess – dagstidning, ark eller heatset. Detta gör att tryckkvaliteten och färgsäkerheten höjs avsevärt. Man slipper problem med kladdande sidor med för mycket färg och vi får generellt snabbare intagstider i pressarna tack vare bättre färgbalans. Dessutom spar vi förstås in på färg genom att inte överdosera. GMG-systemets bättre hantering av färgkonvertering har också hjälpt oss till en bättre bildkvalitet och är nu en viktig del i vårt RGB-flöde” förklarar Magnus.

  Magnus säger att GMG nu knyter hop deras färghantering, eftersom de redan sen tidigare använder GMG ihop med Epsonskrivare för förprovtryck.

  Nära samarbete med NI Solutions som konsultpartner
  Magnus berättar att de har löpande diskussioner om hur deras arbetsflöden kan utvecklas, med NI Solutions. ”Vi får mycket bra respons från NI Solutions vad det gäller support och utveckling. Det är perfekt att ha en extern part som är så väl insatt i branschen och ny teknik att bolla med” säger Magnus.

  Vad det gäller framtiden inom tryck ser V-TAB många spännande utvecklingsområden. ”Digitaltryck med personifierade trycksaker är t.ex. ett område vi kikar på” avslutar Magnus.

  GMG och framtiden
  Thomas Lundgren, produktchef för GMG på NI Solutions, berättar också att GMG ständigt förbättrar och förfinar sin teknik. Även om man kan tycka att provtryck är en mogen teknik sker ständigt nya innovationer. Senaste tillskotten är unik och ny teknik för hantering av multicolor för förpackningsmarknaden samt molnbaserad teknik för remoteproofing. GMG sluter också cirkeln med teknik för att konvertera CMYK-bilder tillbaka till RGB. Kunder med äldre bildmaterial i CMYK kan nu återanvända detta med högre kvalitet och automatik.

  27302_2f7ee44e.png

  MittMedia har också skapat en mängd ”automappar”, i vilka man bara droppar filer som ska konverteras till ett annat filformat. ”Tack vare Switch lättillgängliga gränssnitt har man också en bra överblick och kan snabbt lokalisera vad som är fel, när något stannar upp” säger Henrik.

  Samarbetet med NI Solutions
  Henrik är mycket nöjd med samarbetet med NI Solutions. ”Vi har en kontinuerlig kontakt med NI Solutions och vi hakar också på de kurser och event som arrangeras kring de produkter vi jobbar med. NI Solutions Admin Update-kurs passade oss perfekt. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sig på de program och system man jobbar med” säger Henrik som gärna skulle se att det arrangerades fler event och även gärna ”User group”-möten kring Enfocus produkter.

  Framtiden och vidareutveckling
  För att kunna hantera framtidens komplexa arbetsflöden krävs fortsatt stort fokus på automatisering, enligt Henrik. ”Vi vill gärna undvika manuell handpåläggning. Risker finns alltid att den mänskliga faktorn orsakar onödiga driftstopp, så för att få en högre kvalitet på våra flöden så försöker vi automatisera så mycket som vi bara kan.”

  Kalle Lindström, som är KAM och produktansvarig för bl.a. Enfocus produkter på NI Solutions, ser hur behoven av effektiva arbetsflöden ökar. ”Mediaproduktion handlar allt mer om att kunna hantera större mängder material och att effektivt kunna publicera i flera kanaler. Detta gäller för såväl företag i den traditionella grafiska branschen som för större företags egna marknads-/ inhouseavdelning. Därför handlar våra uppdrag just nu mycket om att skapa effektiva arbetsflöden med bra struktur, ordning och reda och mycket automatik.”
  Kontaktperson NI Solutions:
  Thomas Lundgren
  Mob +46 709 34 77 23
  thomas.lundgren@nisolutions.se