PressSign

pre200
 
 

Via PressSign erbjuder vi lösningar för både kalibrering och processkontroll. PressSign finns i varianterna Pro, Standard, Digital och Trend. Dessa täcker in alla behov av kvalitetskontroll från digitaltryckeriet till de som trycker offset, flexo. eller hybrid produktion med flera trycktekniker. För den större arbetsgruppen kan flera olika klienter kopplas samma mot en central server och ge överskådlig återkoppling på all tryckdata via GPM (global print management).

Detta ger dig oöverträffad kontroll på din kvalitet och möjlighet att dela med dig av rapportering till dina kunder. Vi har idag installerade system för processkontroll inom både offset, flexo och digitaltryck.

Hör av dig till oss så berättar vi hur du kan hålla din tryckstandard i produktionen.

dashboard1

 

Thomas_con

Thomas Lundgren

Key Account Manager
+46 709 34 77 23

Lauren Cox

Digital Marketer

Lauren Cox

Digital Marketer