• ALL_PRODUCTS_KNAPP.png

  • Standardiserat ljus. Så viktigt men så förbisett.

    Inom kvalitetskontroll och visuell bedömning är ett kontrollerat betraktningsljus en extremt viktig komponent som hela kedjan kan falla på.

    På NI Solutions har vi tagit detta till oss och jobbar med ledande tillverkare av komponenter för ljus och ljusmätning. 

    Oavsett om du specifikt verkar inom den grafiska branschen eller tillverkande industri är detta lika viktigt och vi har lösningarna. Under transitionen till modernare miljövänligare LED teknik hittar du också lösningar i framkant hos oss.